Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Privacybeleid

Verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG).


1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

Dit privacybeleid is van toepassing op gegevensverwerking door:
Verantwoordelijke: IwonaTEC GmbH (in het volgende: IwonaTEC)
Adres: Gladbacher Str. 69, 52525 Heinsberg, Duitsland
E-mail: info@iwonatec.de 
Telefoon: +49 (0) 24 52 / 97708-0
Fax: +49 (0) 24 52 / 97708-29
Handelsregister: HRB 14722 (Amtsgericht Aachen)
BTW-nummer: DE259071133
Beheer: Iwona Ptaszynska

 

2. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens en de aard en het doel van het gebruik ervan wanneer u onze website bezoekt

Wanneer u onze website www.iwonatec.com bezoekt, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw toedoen verzameld en opgeslagen tot automatisch verwijderen:

 • IP-adres van de aanvragende computer,
 • Datum en tijd van toegang,
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand,
 • het tevoren bezochte webadres (referrer URL),
 • gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een soepele verbinding van de website,
 • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
 • Evaluatie van systeemveiligheid en stabiliteit en ook
 • voor verdere administratieve doeleinden.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. f DSGVO. Ons legitieme belang volgt uit de bovengenoemde gegevensverzamelingsdoelen. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies over u te trekken.

Daarnaast gebruiken we cookies en analyseservices wanneer u onze website bezoekt. Verdere details zijn te vinden onder nr. 8 en 9 van dit privacybeleid.

 

3. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens, evenals de aard en het doel van het gebruik ervan bij de registratie

Na registratie bewaren we de informatie die onder 2. genoemd zijn en daarnaast

 • Datum en tijdstip van registratie
 • E-mail
 • wachtwoord

Op dezelfde manier worden onze algemene voorwaarden die op dat moment geldig zijn opgeslagen. Ons registratieformulier is gecodeerd, zodat de gegevens die daar worden ingevoerd niet door derden kunnen worden bekeken. U hebt de mogelijkheid om uw registratiegegevens op elk gewenst moment te wijzigen.

We slaan deze gegevens op om u de mogelijkheid te geven te bestellen en op elk moment op uw ordergegevens toegrijpen te kunnen. De bestelgegevens zijn: uw bestellingen, uw accountgegevens, uw adresboek, uw wachtwoord, uw nieuwsbriefabonnement, uw gebruikersgegevens, uw beoordelingen.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw verzoek en is in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. B DSGVO voor de vermelde doeleinden voor de juiste verwerking van uw bestellingen en abonnementen en voor de wederzijdse nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit de bestelcontracten vereist.

Na registratie kunt u uw klantaccount invullen. Naast de reeds vermelde gegevens van 1. en e-mail en wachtwoord, slaan we uw vrijwillig ingevoerde gegevens op:

 • telefoonnummer
 • Adres, woonplaats, werk
 • postadres

Als u een contract met ons hebt gesloten voor de bestelling van goederen, is de duur van de opslag van uw gegevens gebaseerd op de opmerkingen verder onderen onder 4. - Online bestelling. Als u nog geen bestelling heeft geplaatst, slaan we uw registratiegegevens op voor een redelijke termijn waarin een bestelling na de registratiekan worden verwacht, maar niet langer dan drie maanden.

 

 

4. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens, evenals de aard en het doel van hun gebruik bij het online bestellen

U kunt alleen een online bestelling plaatsen als U het registratieproces heeft voltooid. We slaan daarom de informatie op die we hebben vermeld onder 2. en 3. Onze bestellingsformulier is versleuteld, zodat de ingevoerde gegevens niet door derden kunnen worden bekeken. Bij bestelling verzamelen wij de volgende verdere informatie:

 • Aanhef, voornaam, achternaam,
 • E-mailadres
 • adres
 • Telefoonnummer (indien opgegeven)
 • Datum en tijd van bestelling
 • Bestelde goederen
 • accountgegevens
 • Details van de betaalwijze

We slaan ook het contracttekst en onze algemene voorwaarden op die geldig zijn op het moment dat het contract wordt gesloten.
De verzameling van deze gegevens vindt plaats:

 • om u te identificeren als onze klant,
 • om de bestelde goederen aan u te leveren en om het contract te kunnen uitvoeren
 • voor facturering
 • om de teoslagrechten te verwerken en andere claims tegen u intevorderen
 • voor correspondentie met u

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw verzoek en is in overeenstemming met art. 6 lid. 1 blz. 1 lit. b DSGVO nodig voor die doeleinden voor beide partijen voor het voldoen aan verplichtingen uit de koopovereenkomst.  De voor de afwikkeling van de koopovereenkomst opgeslagen persoonsgegevens worden tot het einde van de wettelijke verjaringstermijn (3 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de vordering is ontstaan ​​en de crediteur van de omstandigheden waarop de vordering gegrond is en van de identiteit van de schuldenaar kennis krijgt of zonder grove nalatigheid kennis krijgen moet, § 199 par. 1 BGB) opgeslagen en vervolgens verwijderd, tenzij wij op grond van artikel 6 lid. 1 blz. 1 lit c DSGVO als gevolg van fiscale of commerciële en opslag- en documentatie-eisen (van het Duitse Wetboek van Koophandel, het Strafwetboek of AO) voor een langere opslag verplicht zijn of u een verdergaande opslag volgens art. 6 lid. 1 blz. 1 lit. a DSGVO heeft ingestemd.

 

5. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens, evenals de aard en het doel van het gebruik ervan bij het registreren voor onze nieuwsbrief

Indien u in overeenkomst met artikel 6 lid 1, blz.1 lit a DSGVO heeft uitdrukkelijk ingestemd, gebruiken wij uw e-mailadres om u regelmatig onze nieuwsbrief te sturen. Voor de ontvangst van de nieuwsbrief is de vermelding van een e-mailadres voldoende. De uitschrijving is op elk moment mogelijk, bijvoorbeeld via een link aan het einde van elke nieuwsbrief. U kunt ook uw uitschrijfverzoek per e-mail sturen naar info@iwonatec.de.

 

6. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens, evenals de aard en het doel van het gebruik ervan bij het gebruik van ons contactformulier

Voor vragen van welke aard dan ook, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. Het is noodzakelijk om uw naam en een geldig e-mailadres op te geven zodat we weten van wie de aanvraag is en om deze te beantwoorden. Nadere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt. De gegevensverwerking met het doel contact met ons op te nemen is in overeenstemming met artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. a DSGVO op basis van uw vrijwillig verleende toestemming. De voor het gebruik van het contactformulier door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden automatisch verwijderd na het afhandelen van uw verzoek. Ons contactformulier is gecodeerd, zodat de gegevens die daar worden ingevoerd niet door derden kunnen worden bekeken.

 

7. Het doorgeven van uw persoonlijke gegevens 

Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden vindt niet plaats.
We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden als:

 • dit is wettelijk toegestaan ​​en volgens artikel 6, lid 1, blz. 1, lit. b DSGVO is vereist voor de afwikkeling van contractuele relaties met u. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens:
  • om uw bestelling te vervullen en te verwerken,
  • een overdracht van uw gegevens zal worden gedaan aan de transportbedrijven voor de levering van uw bestelling, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen,
  • indien nodig geven we uw betalingsgegevens door aan onze bank voor de afrekening van betalingen;
 • het doorgeven in overeenkomst met artikel 6, lid 1, blz. 1, lit. f DSGVO is verplicht om claims te doen, rechten uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat u een overwegend rechtmatig belang heeft aan het niet doorgeven van uw gegevens,
 • in het geval dat het doorgeven in overeenkomst met artikel 6, lid 1, blz. 1, lit c DSGVO is wettelijk verplicht en ook
 • als U volgens Art 6 par. 1 blz. 1 lit. a DSGVO heeft expliciet uw toestemming gegeven, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een aankoop in termijnen (verkoop op afbetaling). In een verkoop op afbetaling dient u uw toestemming in om uw gegevens bij PayPal in te dienen voor kredietcontrole bij het indienen van de aanvraag. Ten behoeve van de kredietcontrole worden uw gegevens, naam en voornaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en de gegevens in verband met uw bestelling opgeslagen, verwerkt en gebruikt voor zover toegestaan ​​door de wet. U stemt ermee in dat deze gegevens naar PayPal worden verzonden met het oog op een kredietcontrole.

Elke andere overdracht van uw gegevens aan andere derden of voor reclamedoeleinden buiten een goedgekeurde verzending van een nieuwsbrief gebeurt niet. Voor zover we uw gegevens aan derden doorgeven, zoals hierboven vermeld, zijn deze derden zorgvuldig geselecteerd en in belast door ons. Ze zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van het aanbod. Wij verzenden uw gegevens alleen naar dienstverleners of partners buiten de EER als de plaats van levering die u in uw bestelling hebt aangegeven buiten de EER ligt. Wij verzenden uw gegevens naar dienstverleners of partners buiten de EER als er een adequaatheidsbesluit van de Commissie is voor het betreffende land. In het geval van een overdracht ingevolge artikel 46 of artikel 47 of artikel 49 lid 1, sublid 2, zullen wij u informeren
over de gevolgen van deze omstandigheid in het aanbod. De Commissie heeft adequaatheidsbesluiten genomen voor de volgende landen: Andorra, Argentinië, Canada (commerciële organisaties), Faeröer, Guernsey, Israël, Isle of Man, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Uruguay, VS (beperkt tot het privacyschildraamwerk). De opmerkingen van de Commissie over haar adequaatheidsbesluiten zijn te vinden op:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_nl

Voor uitleg van het EU-VS Privacy Shield, zie:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_nl

 

8. Cookies

Voor het behoeftengerichte ontwerp en voor de optimalisatie van onze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan de browser die u gebruikt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

We gebruiken de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hieronder worden uitgelegd:
- tijdelijke cookies (zie a)
- Persistente cookies (zie b).

a) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

b) Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

U kunt uw browserinstellingen volgens uw wensen configureren en bijvoorbeeld de acceptatie van cookies van derden of alle cookies afwijzen. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze site kunt gebruiken.

We gebruiken cookies om u te identificeren voor vervolgbezoeken.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn voor de doeleinden die worden vermeld om onze legitieme belangen en van derden te beschermen overeenkomstig met artikel 6, lid 1, blz. 1, lit. f DSGVO vereist.

 

9. Analyse Tools

Tracking Tools
De tracking maatregelen die hieronder staan en door ons worden gebruikt, zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, blz. 1, lit. f DSGVO. Met de tracking-maatregelen die wij gebruiken, willen we zorgen voor een op behoeften gebaseerd ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze website. Aan de andere kant gebruiken we de tracking-maatregelen om statistisch het gebruik van onze website te meten en te evalueren met het doel ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen moeten worden beschouwd als gerechtvaardigd in de zin van voornoemde bepaling. De respectieve gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden onder de bijbehorende Tracking Tools.

(1) Google Analytics
Voor de aanpassing van het ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze sites, maken we gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (https://www.google.de/intl/nl/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, hierna "Google"). Hierbij worden pseudoniem gebruikersprofielen gemaakt en cookies (zie nr. 8) worden gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals

 • Browser en Browserversie
 • gebruikt besturingssysteem,
 • Referrer URL (de eerder bezochte pagina),
 • Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
 • Tijdstip van serververzoek,

worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit te maken en om andere met website en internetgebruik gerelateerde diensten voor het doel om marktonderzoek en vraaggericht ontwerp van de websites. Ook kan deze informatie worden toevertrouwd aan derden, tenzij vereist door de wet of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Er wordt in geen geval uw IP-adres gecombineerd met andere gegevens van Google. De IP-adressen geanoniemiseert zodat een toewijzing niet mogelijk (IP masking). U kunt de installatie van cookies voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware; Toch wijzen we erop dat in dit geval, niet alle functies van deze site ter beschikking kunnen staan. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres.) en de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van een browser add-on. (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl). Als alternatief voor het add-on voor browsers, met name voor browsers op mobiele apparaten, kunt u voorkomen dat Google Analytics gegevens verzameld door op deze link te klikken. Het zal een opt-out-cookie installeren, die het verdere verzamelen van uw gegevens door deze website tijdens uw bezoek voorkomt. De opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als U de cookies in deze browser verwijderd, moet u de opt-out-cookie opnieuw installeren. Meer informatie over privacy in verband met Google Analytics vindt in het Google Analytics Help Center (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

 

(2) Trustpilot Tracker
We gebruiken op onze site een tracker van Trustpilot A/S, Pilestrade 58,5, 1112 Kopenhagen, Denemarken, support@trustpilot.com
Het privacybeleid van Trustpilot is te vinden op https://legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms 

 

 

 

10. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:

gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gem.Art 22 Abs. 1 und 4 DS-GVO und aussagekräftigen Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DS-GVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden;
gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
gemäß Art. 17 DSGVO können Sie in den nachtfolgenden Fällen die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen:
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben;
Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat.
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist

zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Ab. 3 DS-GVO;
für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DS-GVO, soweit das in Abs. 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
gemäß Art. 18 DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen verlangen, wenn
Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;
der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder
Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird;

gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, soferndie Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-GVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO beruht und
die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht zu erwirken, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. ;

gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und
gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden.
 

11. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles  Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an info@iwonatec.com.
Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Über Ihren Werbewiderspruch können Sie uns unter obiger Email-Adresse informieren.

 

12. Datensicherheit
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers. Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

 

13.Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter https://www.iwonatec.com/de/ueber-uns/datenschutz von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.

 

 

 

Waarom IwonaTEC? 

 • Vandaag besteld, morgen in huis bij verzending naar Nederland en Duitsland
 • Altijd 10.000 producten tegen de laagste prijs
 • Wij spreken Duits, Nederlands en Engels
 • Wij helpen onze tevreden klanten al meer dan 15 jaar